Utover Norges grenser i 2014.

BLOG_23_01_2014

En bedrift som vurderer å ekspandere internasjonalt må balansere mellom å gripe muligheter, og å ta risiko. Å finne den balansen har neppe vært mer utfordrende enn nå for norske bedrifter, siden det kanskje aldri vært så mange muligheter til å vokse globalt.

Jeg leder Innovasjon Norge i Vest Europa, og i disse tider opplever jeg at det er mange bedriftsledere som søker kunnskap om hvordan de kan utnytte mulighetene i nye markeder og samtidig kontrollere den risikoen det er i å gå ambisiøst inn i nye og ukjente land.

Innovasjon Norge er tilstede i 33 markeder, og våre rådgivere har lang internasjonal fartstid, utstrakt nettverk og dybdekunnskap i innen ulike bransjer. Vår oppgave er blant annet å bistå norske bedrifter i å avdekke og uvikle markedsmuligheter. Jeg ønsker å dele noen erfaringer og håper du finner innspillene både nyttig og inspirerende.

Mye har blitt sagt og skrevet om endringer i den globale økonomien og hvordan fremvoksende økonomier tar over for de etablerte. Jim O’Neil , tidligere styreformann i Goldman Sachs, introduserte i 2001 forkortelsen BRICs som referer til fire rask fremvoksende land – Brasil, Russland, India og Kina (s – Sør Afrika har blitt lagt til siden). BRICs landene var allerede for 10 år siden klare til å utfordre Vest Europa, USA og Japan på økonomisk vekst takt . I tillegg til BRICs har fokus i senere tid også dreid mot Frontier Markets som for eksempel enkelte land i Afrika. Jim O’Neils nye forkortelse er MINT – Mexico, Indonesia, Nigeria og Tyrkia. Han beskriver disse landene som de kommende økonomiske giganter.

Å blindt følge råd om å investere i land langt borte, er ingen garanti for suksess. Det kan være en god investering å først vurdere potesialet i land som ligger nærmere. Disse markedene har ofte målgrupper og forretningskultur som likner mer på den en har i Norge. Selv om finanskrisen etter 2008 har senket aktivitetsnivået i Europa, er Europa fortsatt Norges desidert største marked. Samtidig ser en nå tegn på at veksten i Europa begynner å ta seg opp igjen.
Uansett marked er tilgang til lokal kunnskap og kunnskap om målgruppen avgjørende når en skal inn i et nytt marked.

Her er noen av de utfordringene norske bedrifter bør vurdere i internasjonaliserings prosessen;

1. Erfaring. Har bedriften erfaring fra internasjonal forretningsutvikling? Kunnskap og erfaring er viktig for å unngå overraskelser, misforståelser og dyre feil. Bedriften må investere i kompetansebygging.

2. Finansiering. Velg fleksibel finansiering. I følge LloydsBank trenger bedrifter fra England som arbeider aktivt internasjonalt, dobbelt så mye arbeidskapital som en bedrift som kun betjener hjemmemarkedet. Sørg for tilstrekkelig finansiering for den veksten som bedriften planlegger.

3. Markedskunnskap. Få innsikt før du handler. Sørg for å kjenne markedet godt og rådfør deg med lokale ressurser. Å entre et nytt marked er spennende, men krevende.

4. Risiko. Forson deg med risiko. Der mulighetene er størst er kan risikoen også være størst. Finn rett balanse mellom risiko og muligheter.

5. Nettverk og lokal markedskontakt. Det å ha gode kontakter og nettverk i markedet kan være meget verdifullt og kan bidra til å få ditt produkt eller tjeneste raskere ut i markedet slik at bedriften kan oppnå en raskere ROI.

6. Lover og regler. Alle land har sine egne lover og regler når det gjelder import av varer og tjenester samt skatter og avgifter. Innhent hjelp fra eksperter som kjenner de lokale regelverkene.

7. Kulturelle forskjeller og språkbarrierer. Jeg opplever at mange undervurderer viktigheten av å forstå den lokale forretningskulturen og språket. Det å snakke språket er ikke det samme som at du behersker kulturen. Undersøk og bygg kunnskap om forretningsforholdene i ditt valgte marked. Absorber lokal kunnskap. Snakk gjerne med andre norske bedrifter som allerede er etablert i markedet.

8. Korrupsjon. I enkelte forretningskulturer er korrupsjon mer utbredt og medfører en ytterligere risiko. Dette bør en ta med i vurderingen av hvilke land en ønsker å forfølge muligheter i.

9. Fleksibilitet. De bedriftene som lykkes best er flinke til å tilpasse seg markedets behov.

10. Utholdenhet. Det krever utholdenhet lykkes med internasjonal ekspansjon. Det tar ofte lenger tid og koster mer enn en først tror.
Ønsker du mer informasjon om hvordan din bedrift kan gripe internasjonale muligheter kan du ta direkte kontakt med Innovasjon Norge – Divisjon Utland, http://innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-utlandet/. Vi kjenner lokale markeder og har relevante nettverk for å bistå.

Skrevet av ; Heidi Dahl, Regionleder Vest Europa, Innovasjon Norge, 22 Januar 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *