Store muligheter for norsk miljøteknologi i Spania

 

Resultatet av en langsiktig norsk-spansk satsing innenfor miljøteknologi ser vi nå, ved at det har åpnet seg store muligheter for norske bedrifter og forskningsinstitusjoner til å inngå markeds- og forskningssamarbeid med spanske partnere. Innovasjon Norge inviterer norske bedrifter til matchmaking-seminar i Madrid den 22.oktober for å utforske mulighetene.

Fokus på Smarte Nett, Grønne bygg, og el-transport

Seminarets formål er å tilby spanske og norske bedrifter en arena for å utforske konkrete muligheter for markeds og forskningssamarbeid innenfor sektorene Smarte Nett, Grønne bygg, og el-bil/el-transport. Videre vil seminaret gjøre opp status på noen av de viktigste resultatene som er oppnådd i samarbeidet gjennom EØS midlene 2009-2014, og deretter sette fokus på hvordan det gode norsk-spanske samarbeidet kan fortsette gjennom de mulighetene som ligger i EUs innovasjonsprogram rettet mot SMB, Horisont 2020. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

Spania – en økonomi i bedring!

Spanias økonomi ser endelig lys i tunnelen, og er på bedringens vei. For første gang på mange år ser vi igjen vekst i spansk BNP. I år forventes en vekst på ca 1%, og til neste år 1,5%. Samtidig er Spania et voksende marked innenfor energieffektivisering.

http://www.oecd.org/eco/outlook/spain-economic-forecast-summary.htm

Spania representerer også en spennende inngang til Latin Amerika. Gjennom Spanias gunstige bilaterale handelsavtaler med mange land i Latin Amerika kan et partnerskap med spanske bedrifter representere en inngangsport til et marked med nesten 500 mill mennesker.

Partnere og deltakere på seminaret

Seminaret i Madrid den 22. oktober arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norges partner, CDTI, Spansk næringslivs viktigste finansielle bidragsyter innen industriell FoU og innovasjon, samt den norske ambassade i Madrid. Seminaret tiltrekker seg de mest innovative og fremgangsrike spanske bedriftene innenfor de tre nevnte sektorer. Dette er både teknologiselskaper og institusjoner for anvendt forskning. De spanske bedriftene som deltar er spesielt interessert i norske partnere, både fordi Norge er anerkjent som et høyteknologisk land og fordi et godt samarbeid over tid har skapt gode kontakter.

Innovasjon Norge oppfordrer norske selskaper med internasjonale vekstambisjoner innenfor Smarte Nett, Grønne Bygg eller el-transport til å melde seg på. Norske interesser innenfor disse segmentene har et unikt mulighetsvindu nå, der vi opplever påtrykk og interesse fra myndigheter og gode relasjoner til næringslivet.

Program 22.oktober

Sted: Calle del Cid 4, Madrid

Program

0900      Registrering

0930      Åpning

1000      EØS midlene 2009 – 2014

1015      Nasjonale Energi Effektiviserings retningslinjer

1045      Pause

1115      Horisont 2020

1200      Round Table debatt:

– Smarte Nett

– Grønne Bygg

– el-transport/el-bil

1400      Avslutning

1420      Nettverkslunsj

1530      B2B Matchmaking (forhåndsavtalt)

Mer detaljert program finner du her .Vedlegg1_Program_Energy_Efficiency_Seminar

Påmelding og pris

Seminaret er gratis og delta på, og norske bedrifter kan få 1-2 gratis overnattinger

Påmelding (Påmeldingsskjema her Vedlegg2_Registration_Form_EEA_Seminar innen 3. oktober gjøres til:

Rodrigo Ballesteros-Cruz, Innovasjon Norge, Madrid

Mail: robal@innovationnorway.no

Tlf: 0034 620 279 953

Eller kontakt leder for Innovasjon Norge I Madrid,

Gaute Hagerup

Gaute.hagerup@innovasjonnorge.no

Tlf: 0034 628 494 689

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *