Norsk-Dansk Handelskammer på besøk i Danske Bank

 

For litt over ett år siden skiftet Norsk-Dansk Virksomhedsforening navn til Norsk-Dansk Handelskammer, og samtidig ble det også sendt et klart signal om større ambisjoner og endret fokus. Innovasjon Norge, København var i 1972 med til å etablere Norsk-Dansk Virksomhedsforening og var en sterk pådriver for å få endret foreningen til Norsk-Dansk Handelskammer i 2013. Nå er Handelskammeret en ramme for utvikling og formidling av ny og relevant viten for virksomheter hvor norsk-danske erhvervsrelasjoner har strategisk betydning. En av Handelskammerets roller er å oppsamle og formidle viten som kan tilføre verdi for medlemmene. På sikt er ambisjonen å oppbygge kompetanse som et vitensenter for norsk-dansk næringslivssamarbeide. Norsk-Dansk Handelskammer har idag 48 medlemsbedrifter.  Medlemmene er et viktig nettverk for Innovasjon Norge i København og vi arbeider aktivt for å øke antallet medlemmer. Samtidig som vi aktivt følger med i norske etableringer i Danmark.

Fra venstre: ambassadør Ingvard Havnen, Thomas Borgen, formann for NDCC Steinar Valade-Amland. Foto: Norges Ambassade

Fra venstre: ambassadør Ingvard Havnen, Thomas Borgen, formann for NDCC Steinar Valade-Amland. Foto: Norges Ambassade

Som eksempel på et medlemsarrangement, nevnes at Norsk-Dansk Handelskammer (NDCC) mandag 12. januar kunne invitere medlemmene med gjester til en opplevelse av de sjeldne; et åpenhjertig og inspirerende møte med Danske Banks administrerende direktør Thomas Borgen i bankens fantastiske Kupelsal. Etter seksten måneder på posten som administrerende direktør er banken i bedre form enn noensinne,. Samtidig som bankens inntjening og tillit i markedet er ved å være reetablert, har bankens kultur og fornyelsesevne vært til ettersyn. Den nye vind som blåser i banken i dag peker fremover mot en moderne og skarpt skåret storbank. En Thomas Borgen i storform fortalte både om bankens utfordringer og om dens visjoner på en meget inspirerende måte, og holdt seg ikke tilbake i sine svar på NDCC-medlemmenes spørsmål. En stor takk til Thomas Borgen og til Danske Bank for en fremragende opplevelse.

For mer informasjon om Norsk-Dansk Handelskammer – se hjemmesiden. Kontakt også gjerne anne-liv.eriksen@innovasjonnorge.no på kontoret i København.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *