Vind i seilene under EWEA Offshore Wind 2015

 Ønsker du å bli med Innovasjon Norge til verdens viktigste møteplass for Offshore Wind i London i 2017?

En ny optimisme preger bransjen etter årets store happening i offshore vind bransjen i København. Konklusjonene etter årets konferanse er troen på vesentlige kostnadskutt de neste 5-15 årene. Stor forventet utbyggingstakt peker dessuten i retning av store markedsmuligheter for norsk teknologi og kompetanse. Ønsker du å vise deg frem på Offshore Wind Energy 2017 i London, ta kontakt med oss.

EWEA Offshore Wind 2015 gikk av stabelen 10.-12. mars i København. Dette er møteplassen for hele verdikjeden i bransjen. Flere norske bedrifter var til stede, enten som en del av den felles norske paviljongen arrangert av Innovasjon Norge, eller som selvstendig utstillere. 

Kostnadsreduksjoner i fokus

Hovedtema var kostnadsreduksjoner i bransjen, og gjennom 24 seminarer ble det satt fokus på kostnadsreduksjoner i ulike ledd i verdikjeden og i støttefunksjonene. Konferansene reflekterte over bransjens bekymring for dagens kostnadsnivå, da selv om offshore vindressurser i gjennomsnitt er ca. 50 % større enn vindressurser på land, er det til gjengjeld dyrere å installere og drive en offshore vindmøllepark, hvor det må taes hensyn til vind, vær og avstand til land.

Rosemarie Frigstad Gee, INTPOW, Thomas Bjerkmann, Ivar Singstad og Lykke Gill Haanshuus fra Innovasjon Norge, ambassadør Ingvard Havnen og Jon Dugstad, INTPOW. Foto: Innovasjon Norge

Rosemarie Frigstad Gee, INTPOW, Thomas Bjerkmann, Ivar Singstad og Lykke Gill Haanshuus fra Innovasjon Norge, ambassadør Ingvard Havnen og Jon Dugstad, INTPOW.
Foto: Innovasjon Norge

Team Norway – Internasjonalt nettverk

Team Norway, representert ved INTPOW, den norske ambassaden i København og Innovasjon Norge skapte sammen en god møteplass for de norske aktørene under EWEA. I forkant av konferansen arrangerte Team Norway flere nettverksarenaer. INTPOW åpnet det hele med et meget interessant og nyttig seminar hvor «offshore wind supply chain» vare temaet. Her deltok foredragsholdere fra bl.a. Siemens, DNV GL og Semco Maritime. Seminaret ble avholdt i Innovasjon Norges/Ambassadens lokaler i København og i etterkant hadde Ambassaden og Innovasjon Norge arrangert en nettverksmottagelse hjemme hos ambassadør Ingvard Havnen hvor de norske aktørene fikk muligheten til skape kontakter med både danske og andre internasjonale aktører.

 

 

 

En norsk paviljong som utstillingsvindu

Den norske paviljongen. Foto: Innovasjon Norge

Den norske paviljongen.
Foto: Innovasjon Norge

Norge var en liten aktør under EWEA Offshore Wind.  Det å ha en norsk paviljong på en slik arena minimerer kostnadene for aktørene samtidig med at man blir mer synlige og får en felles norsk møteplass.

Seaproof Solutions AS mener det å delta på EWEA Offshore Wind er en nødvendighet for å jobbe opp mot nye europeiske prosjekter og inngåelse av nye kontrakter.

CEO Henrik Bang-Adreasen om felles norsk paviljong:

“Vi kunne ikke fått en lignende bra plassering uten å støtte oss til Innovasjon Norge – en meget viktig suksessfaktor»

Utstillere på den norske paviljongen: Amon AS, Cranemaster AS, DNV GL Software, Fjellstrand AS, Marintek, Norcowe, Seaproof Solutions AS, SINTEF Energi, TDA AS, VIVA AS

Kjell Rune Nakkestad, Amon AS. Foto: Innovasjon Norge

Kjell Rune Nakkestad, Amon AS.
Foto: Innovasjon Norge

 

 

De fleste aktører var svært godt fornøyde med utbyttet av årets messe. Amon AS var en av de ti bedrifter på den norske paviljongen, og så det som svært positivt å stå sammen med andre norske bedrifter under et felles «varemerke».

 

Initiativet til bransjesamarbeid skaper ny optimisme

Under EWEA i København sto industrien sammen for å ta et oppgjør med det som kan anses som en kritisk utfordring i bransjen. Tre av de største aktørene innen europeisk offshore vind; DONG Energy, MHI-Vestas og Siemens tok initiativ til å starte en deklarasjon om samarbeid. Gjennom initiativet ”United Industry” ønsker man å komme frem til måter å redusere kostnader på ved å dele kunnskaper og å bygge partnerskap over hele verdikjeden. Diskusjoner under konferansene bekreftet at ingen ønsker å være leder i en døende industri, og at samarbeid ikke vil skade konkurransen, men heller gjøre bransjen som en helhet sterkere og mer konkurransedyktig. Bedriftene utviste sin støtte til initiativet her: https://storify.com/ewea/a-united-industry-for-offshore-wind

Neste EWEA Offshore avholdes i London 6.-8. juni 2017!  Kontakt Thomas Bjerkmann for ytterligere infomasjoner – thomas.bjerkmann@innovasjonnorge.no

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *