NHO’s Eierskapskonferans i Stockholm gav viktiga budskap

Under 2 dagar höll NHO möte i Stockholm och diskuterade ägarfrågor med Svenska politiker, organisationer och näring. På konferensen framkom tydliga budskap om behovet av samarbete men också ökad specialisering.

wallenbergJacob Wallenberg (bildet) var en av föredragshållarna på konferensen. Han poängterade vikten av Nordiskt samarbete för att driva igenom gemensamma ståndpunkter internationellt. Tillsammans är ju Norden i storlek nr 8-10 av världens ekonomier.

Men för att uppnå världsklass på näringslivssidan krävs en mycket mer tydlig fokusering inom forskning  och utveckling framhöll Wallenberg.

Nokaschefen Heine Wang uppmanande fler Norska företag att etablera sig i Sverige med budskapet ”Et marked med store muligheter for vekst» Läs hela intervjuen med Heine Wang, konsernsjef i Nokas:

https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/SMB/anbefaler-flere-a-etablere-seg-i-sverige/

För mer information om den Nordiska marknaden kontakta: Tina Nordlander Director Trade – Nordic Region Mobile:+46 (0)709 655 028, tina.nordlander@innovationnorway.no

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *