Nordisk mote skal bli verdens mest bærekraftige

Foto: NFI, Oslo

Foto: NFI, Oslo

 

Nordisk Ministerråd i samarbeid med Nordic Fashion Association arrangerte 27. april en stor lansering av en handlingsplan for tekstilindustrien.  Planen ble presentert av de nordiske miljøministre, og er et  inititativ fra det danske formannskapet for Nordisk Ministerråd. Dette er førte skritt på veien for å gjøre nordisk mote til den mest bærekraftige i verden. Planen består av en rekke konkrete, bærekraftige initiativer og løper frem til 2017.

De nordiske moteråd var alle representert i tillegg til nordiske aktører som bl.a. H&M, Bestseller, Filippa K., Scandinavian Business Seating. Alle de nordiske moterådene presentere sine prosjekter, og leder av NFI, Gisle Mardal, samt daglig leder Stian Tolnæs, With & Wessel var ansvarlig for de norske presentasjoner.

Lanseringen foregikk på Nationalmuseet i København og det var stor interesse fra politisk hold, aktører og presse fra både inn- og utland. Les mer her Nordic Fashion Association

 

 

Norsk ull. Foto: NFI, Oslo

Norsk ull.
Foto: NFI, Oslo

 

Presentasjon av nordiske løsninger. Foto: NFI, Oslo

Presentasjon av nordiske løsninger.
Foto: NFI, Oslo

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *