PILENE PEKER RIKTIG VEI FOR ITALIA

…gode nyheter også for norske eksportører…

Etter 3 år i resesjon ser det endelig ut til å gå rett vei med den italienske økonomien. I følge det statlige statistikkbyrået ISTAT, forventes det i 2015 en reel BNP-vekst på 0,7%, etterfulgt av en vekst på 1,2% i 2016 og 1,3% i 2017. Det kan høres beskjedent ut, men bildet blir langt interessant når vi ser at tendensene er positive også på et bredere utvalg av viktige indikatorer. Ikke minst, det at vi nå endelig ser en positiv utvikling i den interne etterspørselen. I 2015 forventes en reell vekst i familienes forbruk på 0,5% som følge av økning i italienernes disponible inntekt. Privat konsum forventes videre å vokse med henholdsvis 0,7% og 0,9% i 2016 og 2017, godt hjulpet av en forventet gradvis positiv utvikling i sysselsettingen. En bedring i bedriftenes tilgang til kreditt vil gi økte investeringer (+1,2%) og økt produksjonsvekst.

Eksportbedriftene forventes å øke sin relative konkurransekraft grunnet nedbremsing i kostnaden per arbeidsenhet. Totalt forventes eksporten å vokse med 3,7% inneværende år. En fortsatt vekst i internasjonal etterspørsel og ytterligere devaluering av euroen samt fordelaktig utvikling i konkurransekraften gir forventinger om en eksportvekst på 4,6% i 2016 og 4,9% i 2017.

Importveksten forventes å bli noe svakere enn eksportveksten i år, da faktorene som påvirker denne vil styrkes mer gradvis. Likevel forventes det i 2015 at nyinvesteringer, som i stor grad vil bestå av importerte varer og tjenester, vil føre til en importvekst på 2,8%. Forventningene til den neste 2-års perioden er enda høyere: 3,8% i 2016 og hele 5% i 2017.

En svakere euro sett i forhold til dollar og lavere energipriser, har uten tvil positiv virkning på den italienske økonomien, men forklarer ikke hele den positive utviklingen. Viktigere er det at vi nå begynner å se resultatene av sårt tiltrengte og etterlengtede reformer og tiltak fra myndighetenes side, blant annet knyttet til arbeidsmarkedsreformer, skatteletter, forbruksstøtte, investeringsstimuli og andre strukturelle reformer.

At noe er i ferd med å skje i Italia, synes også på de norske eksporttallene. Hovedtyngden i Norsk eksport har tradisjonelt dreid seg om å forsyne den italienske, eksportdrevne ferdigvareindustrien med råvarer, energi og halvfabrikata. Norsk fastlandseksport til Italia ble derfor sterkt påvirket da hjulene stoppet opp i den italienske industrien som følge av krisene i 2008/09 og 2011/12.

I 2014 snudde det, og vi opplevde en sterk vekst i den norske fastlandeksporten til Italia, spesielt innenfor varegruppene sjømat, råvarer, halvfabrikater og maskinvarer. Tall for 1. kvartal 2015 viser at veksten fortsetter enda sterkere enn i 2014 der også varegruppen «ulike ferdigvarer» viser en veldig positiv utvikling.

 %-vis utvikling norsk vareeksport Q1 2015/14 sammenligning Italia, Europa, verden. Kilde IN/SS


%-vis utvikling norsk vareeksport Q1 2015/14 sammenligning Italia, Europa, verden. Kilde IN/SS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økte investeringer, økt produksjon og økt internt konsum gjør med andre ord Italia til et marked det er verdt å holde øye fremover for norske eksportører.

Noen tips? Den digitale utviklingen kom sent i gang, men er nå på full fart fremover, både i det offentlige og private. Fornybar energi og energieffektivisering er også områder som står høyt på italienernes prioriteringsliste. Økt privat forbruk gir også muligheter for videre vekst først og fremst for norsk sjømat, men også andre produkter. Og kanskje er det på tide å se nærmere på det fulle potensialet i ferdigvaremarkedet….

Er du nysgjerrig på markedsmulighetene i Italia, ta kontakt med vårt kontor i Milano: milano@innovasjonnorge.no

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *