Norsk näring satsar ytterligare i Sverige

Stockholm Fotograf: Eddie Granlund

Stockholm
Fotograf: Eddie Granlund

Den årliga rapporten, från Tillväxtanalys, som analyserar utländskt ägande i den Svenska ekonomin, visar på en stark ökning för Norska intressenter under 2014. Norge är det land som kontrollerar flest företag i Sverige och under 2014 så ökade också antal Norska bolag med över 10 %. Även om de Norska bolagen inte har flest anställda så är trenden att sysselsättningen i Norska bolag ökar mest jämfört med andra länder. Totalt sett är det över 64 000 personer anställa i bolag som kontrolleras från Norge. http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.4258ed2314e1fb326121c3b0/1435144737297/statistik_2015_04_utlandska_foretag.pdf

Även på handelssidan är Sverige största handelspartner till Norge och under 2014 så gick 9,4 % av Norges fastlandsexport till Sverige och importen till Norge av varor (*) från Sverige stod för strax under 13 %. Detta visar också på hur integrerade Norskt och Svenskt näringsliv är. (*)Import utenom skip, oljeplattformer og råolje.

För oss i Stockholm som arbetar med att stötta Norskt näringsliv in mot den Svenska marknaden så ser vi ett fortsatt stort intresse från Norska entreprenörer.  Sverige är en intressant startmarknad för många bolag som påbörjar sin internationalisering då marknaden karakteriseras av att ha en välutvecklad digital infrastruktur, en hög innovationsgrad i näringslivet, och konsumenter som är early adopters av ny teknik.

Några av de områden som vi ser är extra intressanta för Norge och där vi ser både exportmöjligheter och möjligheter för gränsöverskridande innovationssamarbeten finns bl.a inom Digital Health, Sustainable Smart Cities och 3D-Technology. För att få veta mer om dessa områden eller sparra med IN runt vägen in mot den svenska marknaden och dess innovationsmiljöer kontakta IN’s kontor i Stockholm. tina.nordlander@Innovationnorway.no

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *