AQUANOR 2015

Nye markedsmuligheter for norske teknologileverandører innen landbasert oppdrett i Polen.

Foto: MPR Fish Industry Magazine. AquaNor 2015 Polsk delegasjon under bedriftsbesøket arrangert av IN.

Foto: MPR Fish Industry Magazine. AquaNor 2015 Polsk delegasjon under bedriftsbesøket arrangert av IN.

Det nylig etablerte European Fisheries Fund (EFF) har allokert hele 734 millioner Euro til oppdrettsvirksomhet i Polen i perioden frem til 2020.

For første gang stilte en stor delegasjon fra Polen på Aqua Nor i Trondheim. Blant de 25 delegasjonsmedlemmene var eksperter fra Ministry of Agriculture og fra administrative enheter innen finans så vel som fiskeoppdrett (Polish Trout Breeders Association) og private investorer. Delegasjonen var invitert og koordinert av Innovasjon Norges (IN) kontor i Warszawa i tett samarbeid med våre kollegaer i Norge.

Polen er en av de raskest voksende økonomier i EU. Til tross for problemer andre steder i Europa er Polens realøkonomiske GDP-vekst for tiden på 3,4% (2014) og man forventer en vekst på 3,5% i 2015.

Polen har utviklet fiskeforedlingsindustrien i stor skala. I fjor ble landet Norges største marked for sjømat. I 2014 importerte Polen fisk til en verdi av 6,4 milliarder kroner, en økning på 10% fra året før. Økende etterspørsel etter fisk og sjømat har gjort landet til et meget interessant marked. I den senere tid har Polen også satt i gang utviklingen av land-basert intensivt fiskeoppdrett. Flere investorer har startet virksomheter innen kontrollert produksjon av både marin og ferskvannsyngel med bruk av innendørs RAS teknologi (ørret, stør, laks, tilapia og barramundi).

Foto: (MPR Fish Industry Magazine): Det første polske anlegg for produksjon av atlantisk laks gjennomført av det polske selskapet «Jurassic Salmon Ltd «. Investering på 13 millioner Euro er sam-finansiert av EU. Produksjonsmålet: 1000 tonn atlantisk laks ved bruk av innovativ teknologi og geotermisk saltvann.

Foto: (MPR Fish Industry Magazine): Det første polske anlegg for produksjon av atlantisk laks gjennomført av det polske selskapet «Jurassic Salmon Ltd «. Investering på 13 millioner Euro er sam-finansiert av EU. Produksjonsmålet: 1000 tonn atlantisk laks ved bruk av innovativ teknologi og geotermisk saltvann.

Det nylig etablerte European Fisheries Fund (EFF) har allokert hele 734 millioner Euro i perioden frem til 2020. Dette fondet lanserer nå nye finansielle instrumenter for prosjekter innen oppdrett. Hovedhensikten med den polske delegasjonen til Aqua Nor var å lære mer om innovasjon og siste nytt innen teknologi prosesser og tjenester for fiskeoppdrett, samt å finne mulige samarbeidspartnere for fremtidig virksomhet.

Følgende områder er av spesiell interesse for Polen:

  • Genetikk og bioteknologi
  • Installasjon av integrerte anlegg for oppdrett I lukkede systemer (RAS)
  • Vannbehandling og begrensning av miljøpåvirkning
  • Fiskehelse og fiskevelferd

Som oppfølging av besøket planlegges en norsk studietur til Polen, samt norsk –polsk seminar for norske leverandører av produkter og tjenester innen oppdrett.

For mer informasjon kontakt: Aleksandra Buczkowska,  aleksandra.buczkowska@innovasjonnorge.no – Phone: +48 22 581 0 584, Mobile: +48 601 083 279

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *