Polen – viktigste marked for norsk forsvarsindustri etter USA

Forsvarsminister Eriksen Søreide på besøk til Axnes Aviation. Foto: Kjell Arne Nielsen, IN

Forsvarsminister Eriksen Søreide på besøk til Axnes Aviation. Foto: Kjell Arne Nielsen, IN

Det var stor interesse rundt norsk forsvarsindustri i dagene 1- 4 September da Norge var «Lead Nation» på MSPO 2015.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltok ved den åpningen av utstillingen og besøkte de 11 bedriftene som var på den norske paviljongen. Senere ble paviljongen også besøkt av den nyvalgte polske President Andrzej Duda samt visestatsminister og forsvarsminister Tomasz Siemoniak

Forsvars -og Sikkerhetsindustriens Forening (FSi) gjennomførte bl.a. et seminar om norsk-polsk forsvarsmateriell- og industrisamarbeid, der statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet deltok. Seminaret samlet omlag 100 deltagere.

Polen fortsetter å modernisere sitt forsvar og er ett av få land som har økt sine forsvarsutgifter de senere år. Det er et meget godt forsvarspolitisk samarbeid mellom Polen og Norge og de siste årene har det forsvarsindustrielle samarbeidet økt innenfor flere viktige områder. Bl.a har Norge og Polen inngått en avtale om samarbeid på teknologioverføring og forsvarsmateriell.

Norge og norsk forsvarsindustri har et særlig godt omdømme i Polen. Dette skyldes blant annet Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) som har levert og fått nye kontrakter på leveranser av Naval Strike Missile (NSM-system). Totalt utgjør NSM-kontraktene verdier for ca 2,8 milliarder kroner.

KDA involverer indirekte opp mot 100 norske underleverandører og en betydelig andel av NSM systemleveransen benytter polsk industri.  Kongsbergs suksess og positive omdømme har vært en døråpner for andre norske aktører som ønsker å satse på Polen. Vi ser nå en rekke bedrifter også SMB, som er energiske i markedet og inngår direkte kontrakter innen nisjeområder.

Innovasjon Norge har jobbet aktivt i forsvarsmarkedet siden 1999, og har bygget opp stor kompetanse og et bredt nettverk i Polen. Vi følger med på offentlige anbud og trender. Vi holder nettverket vedlike gjennom møter, deltagelse på kurs, konferanser og messer.

Vi er aktive i å koble norske bedrifter inn mot polske industri-klynger som for eksempel «dual use» og «aviation». Gjennom disse kan norske bedrifter gjennom samarbeid få innpass i EU-finansierte prosjekter som H2020 og CleanSky2.

Kontakt på kontoret I Warsawa – Kjell Arne Nielsen – Kjell.Arne.Nielsen@innovationnorway.no – M. +48 691 903 482

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *