Norsk maritim Industri viktig i Polen

Polsk - Norsk seminar under BALTEXPO 2O15, Foto: Kjell Arne Nielsen, IN

Polsk – Norsk seminar under BALTEXPO 2O15, Foto: Kjell Arne Nielsen, IN

Under BALTEXPO i Gdansk 7-9 September var norsk maritime industri meget synlig. 20 bedrifter stilte ut og en lang rekke var i tillegg på besøk. Dette gjenspeiler at Polens største maritimekunde Norge, mottar ca. 1/3 av Polens maritime eksport. Ennå viktigere for norsk industri er det faktum at Norge er Polens største leverandør innen maritim industri.

På dag to av messen arrangerte Innovasjon Norge et industriseminar der norsk og polsk Industri så på muligheter for finansiering av fellesaktiviteter.

Fra norsk side var der innlegg fra «Norsk Industri», Norske Maritime Eksportører (NME), «NCE Maritime Cleantech» og «GCE Blue Maritime».

Representant fra det polske Økonomidepartementet opplyste at Polen maritime eksport er nr 4 i verden og størst i Europa, der ca 70 % kommer fra bygging av fra Passasjerer- og cargo-skip. Videre at Remontowa verftet er ett av verdens 5 største innen skipsreparasjoner og konverteringer bl.a. ombygging til FPSOer

Direkte forespørsler om samarbeid innen EUs forskningsprogram Horisont 2020ble mottatt og tatt med videre av i første rekke «NCE Maritime Cleantech» som var meget tydelig på hva de ønsket å finne partnere til.

Dagen ble avsluttet med B2B møter der 10 Norske bedrifter hadde fulle «ballkort»

Kjell Arne Nielsen – Kjell.Arne.Nielsen@innovationnorway.no – mobile: +47 992 87 311

Piotr Dudziński – piotr.dudzinski@innovationnorway.no – mobile: +48 601672907

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *