C40 Mayors Summit til København: Har din bedrift en løsning for fremtidens klimanøytrale byer?

Norske selskapers løsninger for smartere, grønnere og mer levelige byer vil være viktige bidragsytere i utformingen av fremtidens klimavennlige byer.

Klima på agendaen
I kjølvannet av Parisavtalen setter verdens byer i økende grad klimaet på agendaen, og etterspørselen er stor etter innovative løsninger som gjør byene mer bærekraftige.

København har som målsetning å bli en foregangsby innen klimavennlige løsninger, der et av målene er å bli verdens første karbonnøytrale by innen 2025. København har i den forbindelse blitt valgt til vertsby for årets C40 Mayors Summit.

Mulighetsområder
Toppmøtet finner sted 9. til 12. oktober 2019 og gir norske selskaper muligheten til å vise frem sine løsninger innen områder som Clean Construction, Ladeinfrastruktur og Carbon Capture & Storage (CCS). Dette vil være noen av fokusområdene for årets konferanse.

Global eksponering
Toppmøtet som finner sted hvert tredje år, samler delegasjoner fra 96 ambisiøse medlemsbyer for å sette fokus på og dele kunnskap om de mest effektive klimaløsningene som blir levert til byer verden over. C40-byene inkluderer storbyer som Barcelona, New York og Mumbai, og representerer over 650 millioner innbyggere og en fjerdedel av verdensøkonomien.

Norske selskaper kan bidra til å dekke det økende behovet etter klimavennlige løsninger i dette globale markedet.
Ordførere, CEO’s, filantropister, investorer, forskere, innovatører og lokale innbyggere møtes for å diskutere urbane tiltak som reduserer klimagassutslipp, samtidig som de forbedrer innbyggernes helse, velvære og økonomiske muligheter.

Deltakelse
I forbindelse med toppmøtet arrangeres det en rekke side-arrangementer i København. Norske bedrifter har her muligheten til å møte sentrale beslutningstakere, potensielle partnerbedrifter, og ikke minst bli synliggjort på en global arena.

Detaljert informasjon om programmet og påmelding til side-arrangementer oppdateres fortløpende.

Du kan lese mer om C40 Mayors Summit her.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:
Urmas Lepik
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge, Danmark
+45 20 91 43 97
Urmas.Lepik@innovasjonnorge.no

Foto: Zachary Staines, Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *