Fremtidens energiløsninger i Polen

The Norwegian Innovation Day, organisert av Innovasjon Norge med støtte fra ambassaden, var en av de mest populære hendelsene under den årlige energikonferansen i Poznań den 8.mai. Innovasjon Norge presenterte sju norske teknologibedrifter med fokus på fremtidens energiløsninger.

Polen er for tiden i en overgangsperiode, der en går bort fra kull og brunkull, som står for nesten 85% av energimiksen for kraftproduksjon, mot renere energikilder — fortrinnsvis RES (fornybare energikilder).

Innovative løsninger innen denne kategorien ble presentert av to norske SMB-er: Deep River AS som arbeider med små vannkraftverk, og Crust Harvest AS, et ungt selskap som presenterte ny geotermisk teknologi. NEL Hydrogen AS presenterte hvordan hydrogen kan brukes som et rent drivstoff og til energilagring. En foredragsholder fra NILU, Norsk institutt for luftforskning, presenterte systemløsninger som kan være til hjelp for Polen når de går over til grønnere energikilder.

Pawel Adamow, assisterende direktør i Konin; Leif Vebenstad, Johnsen Chemicals AS; Ole Vidar Homleid, Robot Aviation AS; Kjetil Wilhelmsen, The Northern Lights Project; Andrzej Maciejewski, medlem av det polske parlamentet.
Pawel Adamow, varaordfører i Konin; Leif Vebenstad, Johnsen Chemicals AS; Ole Vidar Homleid, Robot Aviation AS; Kjetil Wilhelmsen, The Northern Lights Project; Andrzej Maciejewski, medlem av det polske parlamentet. Foto: Innovasjon Norge

Det ble også presentert interessante teknologier som kan redusere drivhusgassutslippene i overgangsperioden der kull og brunkull fortsatt vil dominere den polske energimiksen.

Kjetil Wilhelmsen, The Northern Lights Project. Foto: Innovasjon Norge.

The Northern Lights Project som ble presentert av Equinor, er et CCS-program som gjør det mulig å fange CO2 i Polen og lagre den i et geologisk reservoar i Nordsjøen.

Den spesielle forbrenningskatalysatoren levert av Johnsen Chemicals AS kan redusere de farlige utslippene fra kraft- eller varmeplaner med eldre, mindre effektivt utstyr. Robot Aviation AS presenterte sin nye drone, som kan brukes til overvåking av kraftoverføringslinjer.

Leif Vebenstad, Johnsen Chemicals AS. Foto: Innovasjon Norge

Konferansen inkluderte også en presentasjon av de tilgjengelige finansieringsinstrumentene i energisektoren.

Den store overgangen fra fossile brensler til renere energikilder har nettopp begynt, og gir mange forretningsmuligheter for norske bedrifter.

For ytterligere informasjon, kontakt vår ekspert:
Ewa Kwast
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge, Polen
Ewa.Kwast@innovationorway.no

Foto: Fre Sonneveld, Unsplash.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.