Teknologifestival for startups i Singapore

Driver din oppstartsbedrift med Fintech, HealthTech eller bærekraftige urbane løsninger for Smart Cities? Singapore er et lite geografisk område med en aldrende befolkning og begrensede naturlige ressurser. Dette har ført til at landet må søke løsninger internasjonalt og fungerer i dag som et knutepunkt for regionen. Det gjør Singapore til et godt sted der din oppstartsbedrift kan markedsføre sine løsninger i et internasjonalt forum.

Singapore FinTech Festival (SFF) og Singapore Week of Innovation and Technology (SWITCH) har slått seg sammen, og norske bedrifter har mulighet til å delta under ledelse av Nordic Innovation House 11.–15. november 2019. Festivalen er et sted der banebrytende teknologier vises frem, og de nordiske landene har gått sammen for å skape et utstillingsvindu for sine innovative teknologier. Festivalen ønsker å bidra til kunnskapsutveksling og læring, fordypning i teknologi, synergier på tvers av industrier, samt utvikling av partnerskap for kommersialisering. I løpet av uken vil det være et bredt utvalg av utstillinger, konferanser og «Slingshot 2019» pitch-konkurransen, i tillegg til mulighet for å bygge et betydelig nettverk.

Programmet som Nordic Innovation House tilbyr i sammenheng med denne festivalen, er rettet mot tre fagområder: Fintech, HealthTech og sirkulær økonomi. Singapore er interessert i norske løsninger og teknologi på disse områdene ettersom norske bedrifter, sammen med andre nordiske aktører, er i spissen innen disse teknologifeltene. Innovasjon Norge samarbeider med Sverige og Finland i regi av Nordic Innovation House om å arrangere en nordisk paviljong for å markedsføre teknologien, skape synergier og bygge opp om den nordiske ledende posisjonen i disse feltene.

FinTech
Mulighetene for nettverksbygging, profilering og samarbeid er store hvis man deltar på Singapore Fintech Festival. Deltakerne inkluderer nøkkelledere og beslutningstakere fra globale finansinstitusjoner og selskaper, innovatører og teknologiutviklere fra FinTech-startups, enhjørninger, investorer og akademia.
For påmelding og mer informasjon om programpakken, vennligst se her.

Sirkulær økonomi og bærekraftige urbane løsninger
Asia begynner i økende grad å få øynene opp for bærekraftige løsninger for de voksende byene sine. Programmet vi tilbyr vil fokusere på bærekraftig teknologi innenfor følgende sektorer: landbruk, grønn teknologi, matvarer, smart energi, smart mobilitet, vannteknologi, avfallshåndtering og resirkulering mm.
For påmelding og mer informasjon om programpakken, vennligst se her.

HealthTech
Det nordiske helseteknologiprogrammet vil fokusere på viktige industrisektorer innen helse og biomedisin. Målgruppen er oppstartsbedrifter innenfor feltene biomedisin, diagnostikk, helsetjenester, medisin m.m.
For påmelding og mer informasjon om programpakken, vennligst se her.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:
Susanna Quek
Markedsrådgiver
Innovasjon Norge, Singapore
susanna.quek@innovationnorway.no

Ella Leborg
Trainee
Innovasjon Norge, Singapore
ella.leborg@innovasjonnorge.no

Foto: Lily Banse, Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published.