Brazil – What’s up in oil and gas?

Since 2017 Brazil has implemented several changes to unlock and scale up the investment in upstream. The end of mandatory operatorship of Petrobras in pre-salt has allowed companies such as Equinor and Shell to step up their position in this play. Softer local content rules have increased the attractiveness of bidding rounds, which allows operators… Read More

Skalere raskere i New York?

Innovasjon Norge samarbeider med en av New Yorks mest suksessrike akseleratorer, ERA (Entrepreneurs Roundtable Accelerators) om et akseleratorprogram i New York. Dette er et program for norske oppstartsbedrifter som vurderer å etablere seg i New York. Programmet gir kvalifiserte kandidater tre måneders intens oppfølging, rådgivning og verdifulle en-til-en sesjoner med industriledende eksperter i verdens raskest… Read More

Canada healt agreement

Medtech Agreement with Canada Demonstrates Abundant Opportunity

An agreement signed between Oslo Medtech and MaRS opens markets for Norwegian companies to sell their technologies directly into hospitals and elderly care facilities in Canada. This global growth project will assist Norwegian medtech companies in approaching the Canadian healthcare mark

Toronto, Canada

The ‘innovation agenda’ isn’t just tech – it’s also social

Just like Norway, Canada is moving from a resource-based economy to one based on knowledge, creativity, sustainability and social responsibility. Both countries are full of vibrant entrepreneurs, creating meaningful work, new innovations and building the economy of the future. Entrepreneurs and innovators are our greatest “natural” resources – up for the challenge of creating jobs… Read More

China-Europe block train

En ny silkevei på skinner – utbygging av jernbanenettet og togtrafikken i Kina

Kinas økonomiske vekst er kjent, det samme er landets voldsomme satsning på infrastruktur. Omfattende utbygging av jernbanenettet og togtrafikken i Kina er derfor ikke noe nytt. Det nye er utviklingen av komplekse «direkteruter» til Europa med avstander på opptil 13.000 kilometer. Begreper som «Den nye silkeveien» er treffende. Dette vil endre handelsmønstre, åpne nye markeder… Read More

Title that intrigues the reader

This is the most important sentence in your blog. You should already have caught the readers attention by now. You have to give away the most important stuff in the intro. This is the sales pitch. Written by Jimi Hendrix Can you tell the reader more about this opportunity? This is where you should be slightly more… Read More