Norsk-japansk partnerskap i jakten på havmineraler

Vil havmineraler kunne bli det neste industri-eventyret for Norge? Hvordan kan Norge best utvikle en ny næring som spiller på gode erfaringer fra offshore aktiviteten og som utnytter godt internasjonalt samarbeid med land som Japan – som kjører fullskala pilotering for kommersiell utvinning av mineraler på havbunnen allerede?  Japan forbereder en ny havmineral–næring  Japan er… Read More

Japanese-Norwegian partnership in developing a carbon neutral hydrogen value chain

Norway can provide clean hydrogen, from renewable energy or from natural gas with CCS, to the Japanese energy market in transition. Japan and Norway are both globally prominent energy nations and are investing considerably in R&D as well as in commercialization of technology. While Norway is gifted with rich natural resources and is a net… Read More

Japan has a taste for Norwegian design!

Japan can be an interesting market for Norwegian designers. Japanese consumer is detail-oriented and quality conscious. Good Norwegian design with an interesting story might find some open doors into the Japanese market. There are many examples of forerunners from Norway in Japan. Ekornes, Stokke and Helly Hansen are some of the companies that have been… Read More