C40 Mayors Summit til København: Har din bedrift en løsning for fremtidens klimanøytrale byer?

Norske selskapers løsninger for smartere, grønnere og mer levelige byer vil være viktige bidragsytere i utformingen av fremtidens klimavennlige byer. Klima på agendaen I kjølvannet av Parisavtalen setter verdens byer i økende grad klimaet på agendaen, og etterspørselen er stor etter innovative løsninger som gjør byene mer bærekraftige. København har som målsetning å bli en… Read More