Norsk näring satsar ytterligare i Sverige

Den årliga rapporten, från Tillväxtanalys, som analyserar utländskt ägande i den Svenska ekonomin, visar på en stark ökning för Norska intressenter under 2017. Norge är det land som kontrollerar flest företag i Sverige och under 2017 så ökade också antal Norska bolag med 81 företag. Även om de Norska bolagen inte har flest anställda så… Read More

Stockholm sätter hållbart byggande på kartan

Stockholm är en av Europas snabbaste växande städer. Staden växer med två busslass i månaden, vilket ställer nya och ökande krav på bostadsbyggandet. Fram till år 2030 ska staden bygga 140 000 nya lägenheter. Men det pågår också ett omfattande arbete med att renovera det befintliga beståndet. För att klara denna tillväxt måste staden växa hållbart.… Read More

Hvor kan vi satse på vekst når de såkalte «emerging markets have emerged»?

Jeg hører dette spørsmålet hviskes blant mange bedriftsledere i Europe som har satset mye på å realisere drømmen om å oppnå suksess i de såkalte emerging markets. Det var en gang, for ikke så veldig lenge siden, at nye markeder opplevdes å være en stor gullgruve for både store og små europeiske bedrifter. Disse markedene… Read More