What’s on within energy in Finland?

Photo: Andrew Haimerl, Unsplash.com On 18–21 March 2019, EnergyWeek in Vaasa, Finland, offers four days of seminars and exhibitions. Topics of interest include digitalization, batteries and storage, circular economy, future smart cities and energy regulation. Both researchers and companies from Northern Europe will present their latest research and findings to a large audience consisting of… Read More

Stockholm sätter hållbart byggande på kartan

Stockholm är en av Europas snabbaste växande städer. Staden växer med två busslass i månaden, vilket ställer nya och ökande krav på bostadsbyggandet. Fram till år 2030 ska staden bygga 140 000 nya lägenheter. Men det pågår också ett omfattande arbete med att renovera det befintliga beståndet. För att klara denna tillväxt måste staden växa hållbart.… Read More