Norsk näring satsar ytterligare i Sverige

Den årliga rapporten, från Tillväxtanalys, som analyserar utländskt ägande i den Svenska ekonomin, visar på en stark ökning för Norska intressenter under 2017. Norge är det land som kontrollerar flest företag i Sverige och under 2017 så ökade också antal Norska bolag med 81 företag. Även om de Norska bolagen inte har flest anställda så… Read More

Food and beverages in China

What if you could reach 500 million people with your product? How would that affect your sales? China has an appetite for foreign produced food, and some products within food and beverage have less strict trade barriers than others. The Chinese food and beverage market is extremely diverse and one of the largest in the world,… Read More