Vård på distans i fokus på Nordisk hälsokonferens i Göteborg 8-10 April

Foto Credit: Sigvardsson/Vitalis

Foto Credit: Sigvardsson/Vitalis

Vård på distans är ett område som har hög prioritet i alla Nordiska länder. Detta område kommer också vara fokus på den kommande Vitalismässan  i Göteborg 8-10  april där ledande aktörer diskuterar best practice och söker partners för fortsatt utveckling, gemensamma projekt och försäljningssamarbeten.

Läs mer… 

Vitalis är det ledande eHälsomötet i Norden för samtliga aktörer inom vård och omsorg. Årets Vitalis sätter fokus på telemedicin och vård på distans, som har ett eget konferensblock direkt efter invigningen tisdag 8 april och som belyses ur hälsoekonomiskt, patientsäkerhetsmässigt och användbarhetsmässigt perspektiv. Ett mycket aktuellt ämne som bland annat ökar möjligheten att ge lika vård åt alla, oavsett om man bor i en större stad eller i glesbygd!

Moderator är Git Eliasson, projektledare på Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset, som i samarbete med Västerbottens Läns Landsting och 15 partners driver “Innvationshubben för Vård på Distans”. Målet med Innovationshubben är att,  genom att samordna kompetens, kunna ge alla likvärdig vård. Under blocket på Vitalis visas även andra användningsområden för telemedicinska lösningar, bl a för nätverk och samarbeten. Ytterligare ett viktigt område är vård i och nära hemmet.

Kort om Vitalis mässan

Till skillnad från andra liknande konferenser så kombineras Vitaliskonferensen med en stor utställning där de ledande leverantörerna inom området visar produkter och tjänster och deltar i debatten. Cirka 100 utställare deltar, verksamma inom bland annat vårddokumentation-journalhantering, mobila verksamhetsstöd, beslutstöd  mm. Ett flertal av dem deltar även som SpeakerPartner i konferensen.

Läs mer om Vitalis 2014 på www.vitalis.nu eller kontakta IN-Stockholm Tina Nordlander för mer info om Norskt deltagande,  Mail: Tina.Nordlander@innovationnorway.no , Mobil: +46 709 65 50 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *