Stockholm sätter hållbart byggande på kartan

Foto: Stockholm stad

Foto: Stockholm stad

Stockholm är en av Europas snabbaste växande städer. Staden växer med två busslass i månaden, vilket ställer nya och ökande krav på bostadsbyggandet. Fram till år 2030 ska staden bygga 140 000 nya lägenheter. Men det pågår också ett omfattande arbete med att renovera det befintliga beståndet. För att klara denna tillväxt måste staden växa hållbart. Detta ger nya möjligheter för leverantörer med lösningar inom detta område.

För att styrka fokus på hållbarhetsfrågor har Stockholm nu också lanserar den digitala tjänsten ”Hållbara Kartan” som är en sammanställning över stadens hållbara byggnader där allt från byggherrar och fastighetsägare till konsulter och leverantörer kan visa upp sina egna innovativa lösningar och hitta nya affärskontakter. Det kan vara allt från smarta system för ventilation eller belysning, till cykelparkeringar och stadsodling och som på olika sätt bidrar till hållbar stadsutveckling.  Målet är att synliggöra innovationer och miljöteknik, visa lösningar, produkter och tjänster som utvecklats och omsätts i praktiken.

För Norska aktörer inom hållbart byggande kan den planerade utvecklingen i Stockholm vara en god möjlighet. För att få mer information om lokala utvecklingsplaner eller diskutera vilka möjligheter detta kan ge, kontakta oss på Innovation Norway i Stockholm.

Kontakt:  tina.nordlander@innovationnorway.no , tel +46 709 655 028

Leave a Reply

Your email address will not be published.