China-Europe block train

En ny silkevei på skinner – utbygging av jernbanenettet og togtrafikken i Kina

China-Europe block train

Den nye silkeveien mellom Europa og Kina.

Kinas økonomiske vekst er kjent, det samme er landets voldsomme satsning på infrastruktur. Omfattende utbygging av jernbanenettet og togtrafikken i Kina er derfor ikke noe nytt. Det nye er utviklingen av komplekse «direkteruter» til Europa med avstander på opptil 13.000 kilometer. Begreper som «Den nye silkeveien» er treffende.

Dette vil endre handelsmønstre, åpne nye markeder og påvirke også norske bedrifter. EnergyPost hevder at disse nye silkeveiene vil «change the face of the world», intet mindre! Her ligger markedsmuligheter særlig for bedrifter som har vilje og evne til å være «first movers».

En ting er at det nå blir flere og mer fleksible alternativ for varetransport øst-vest. Vel så viktig er det at nye markeder på veien blir lettere tilgjengelig enn tidligere. Og, det skal bygges mye infrastruktur i Asia som gir muligheter for norske engineering-miljøer. I tillegg er det slik at asiatiske aktører får god erfaring og kompetanse gjennom denne type prosjekter og er aktuelle bidragsytere til infrastruktuprosjekt i Norge. Et eksempel på det er Sichuan Road and Bridge Group som leverer stålarbeidene til Hålogalandsbrua som bygges nå.

Et illustrerende eksempel på denne silkeveien er godstogruten fra Yiwu øst i Kina til Madrid.

 • Yiwu-Madrid er verdens lengste togstrekning, turen tar 21 dager inkludert stopp langs ruten for omlasting, bytte av togspor og fortolling av varer. Målet er 100 avganger fra Yiwu i 2016.
 • Togtransport er for mange typer varer enklere, mer fleksibelt, lønnsomt, effektivt, sikrere og miljøvennlig enn sjø- og flytransport.
 • Byen Yiwu er Kinas største «handelssted» for særlig «småvarer» (60 % av verdens julepynt, for å ta ett eksempel, kommer derfra), har over 100 «handelsavtaler» med andre land, særlig vest i Europa, og en BNP-vekst på 9 % i 2015.
 • Den videre utbygging av nye godstognettverk fra Kina til store deler av Sentral-Asia, Sørøst-Asia og Europa gis stor politisk tyngde og omfattende medieoppmerksomhet.

Jernbanestrekningen mellom Yiwu og Madrid er i dag den lengste i verden og revolusjonerende for logistikkindustrien. Yiwu er en by med om lag 1,2 millioner innbyggere i Zhejiang-provinsen i Øst-Kina, 280 km sørvest for Shanghai. Godstogruten føyer seg inn i det store bildet med å utvikle et helt sett av nye «silkeveier» mellom Kina, Sentral-Asia og Europ. Prosjektene synes å ha høyeste prioritet fra Beijing og får omfattende profilering.

Da president Xi Jinping møtte den spanske statsministeren Mariano Rajoy høsten 2014, ble planene om å utvikle en strekning mellom de to byene presentert, en distanse på 13.052 km. Kun 52 dager senere, 18. november, sto det første toget klart for avgang, forlot Yiwu og ankom Madrid etter 21 dager.

Linjen går mellom åtte land – Kina, Kazakhstan, Russland, Hviterussland, Polen, Tyskland, Frankrike og Spania – og det gjøres stopp og omlastinger underveis både for å laste av og på containere og fordi landene opererer med til dels ulik sporbredde. (Kina og store deler av Vest-Europa opererer med «standard togspor», mens Russland og Øst-Europa bruker «russiske togspor», og Spania en enda bredere «iberisk variant»).

I dag forlater det i gjennomsnitt ett tog i uken fra Yiwu til Madrid og per slutten av mars i år var det blitt gjennomført 40 turer med en total leveranse på 2.776 TEUs med varer. Når toget ankommer Madrid, lastes det om med særlig matvarer og vin før det setter kursen tilbake til Yiwu. Dette er en av verdens raskeste ruter innen godstoglogistikk.

Hvorfor jernbane?

Det er mange grunner til at Kina satser tungt innen togtransport og -logistikk:

 • Effektivitet sammenlignet med f.eks. sjøtransport. Toget til Madrid tar tre uker, sjøveien opptil det dobbelte. Det er kommersielt lønsomt.
 • Miljøvennlighet. Toget har lavt karbonutslipp, 44 tonn, noe som er 62 % mindre enn veitransport langs den samme ruten (114 tonn).
 • Flytransport er selvsagt langt raskere innen frakt/cargo, men det dårligste alternativet når det gjelder utslipp og forurensning. I tillegg har fly mindre kapasitet enn tog, særlig når vekten spiller inn.

Hvorfor Yiwu?

 • Byen Yiwu i Zhejiang er et av Kinas desidert største knutepunkter innen forbruksvarer/småvarer («small commodity trade») og distribuerer varer til hele verden. Ett eksempel: 60 % av verdens forbruk av julepynt/juledekorasjoner eksporteres fra Yiwu.
 • Over hundre land har egne «handelsavtaler» med Yiwu og størrelsen på Yiwu’s «utenrikshandel» tilsvarer f.eks. en fjerdedel av all import/eksport for et land som Portugal.
 • Yiwu hadde en økning innen handelen på over 40 % fra 2014 til 2015. Det er særlig Tyskland, Frankrike, Spania, Italia og Benelux-landene som er Yiwu’s viktigste «handelspartnere».
 • Yiwu’s BNP-vekst for 2015 lå på 9 % (for hele Kina: 6,9 %).
 • Siden Yiwu ikke grenser til sjø, hav eller store elver, er byen avhengig av at jernbanelogistikken utvikler seg stadig. Yiwu har blitt Kinas største innen LCL (less-than-car-load). Yiwu opererer og bygger nå ut markeds- og distribusjonssentre i mer enn 10 land langs denne nye silkeveien.

Hva er Yiwu’s strategi og planer framover?

 • Å øke importen. Returene til Yiwu er ikke like fullastede som eksporten fra Yiwu. Innen 2017 ventes en økning av importen med RMB 40mrd (NOK 51 mrd) og RMB 100 mrd (NOK 127 mrd) innen 2020.
 • Å øke antallet avganger Yiwu-Madrid fra en til to i uken. Målet er 100 turer i løpet av 2016.
 • Å videreutvikle service-/distribusjonsnettverket til å dekke store deler av Europa.
 • Planer om å bygge en større «Sino-europeisk kunnskaps- og produksjonspark» i Yiwu som vil gjøre det mulig å inkludere flere bedrifter, økt samarbeid og øke effektiviteten ytterligere.
 • Yiwu Timex Industrial Investment Co. Ltd. er et av de største selskapene innen denne type grenseoverskridende handel- og tjenesteleveranser i Kina. Sammen med andre store sino-europeiske handelskjeder arbeider de nå med å tilpasse og utvide rutene for f.eks. å koble på Yiwu-Ningbo, Yiwu-Moskva, Yiwu-Duisburg, samt Milano, London og Paris, i tillegg til store deler av Sentral-Asia. Dette inkluderer også en ny togstrekning til Teheran i Iran.
 • Målet for disse selskapene innen containergodstog er: å øke tryggheten, forbedre miljøvennligheten ytterligere, effektivisere lasting og lossing langs linjene, i tillegg til å utvide omfanget av rutetilbud og framskynde nybygging og bedre installasjoner ved stasjonene. I mange av presseuttalelsene fra slike selskaper er de opptatt av at de også har en «politisk rolle» å fylle; de knytter Asia og Europa sammen på nytt.
 • Også DHL tar nå del i Yiwu’s godstogprosjekter.

Hvordan ser det større bildet ut?

 • Det er ikke bare Yiwu i Øst-Kina som opererer med omfattende togforbindelser til Europa eller til Sentral- eller Sørøst-Asia. Stadig leser man om nye ruter under etablering.
 • Kinesiske oversikter opererer nå med en «Nordre korridor» som binder Europa og Stillehavet og går gjennom Tyskland, Polen, Hviterussland, Russland, Kazakhstan, Mongolia, Kina, Sør-Korea (all frakt til og fra Sør-Korea må fraktes med skip til Vladivostok), og en «Sørlig korridor» som binder Europa til Sørøst-Asia og går gjennom Tyrkia, Iran, Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Malaysia og Singapore, men har forbindelse til provinsen Yunnan sør i Kina; og dessuten et «Sørøst-asiatisk nettverk» eller «Pan-asiatisk jernbanenettverk» som operer fra Kunming i Yunnan til Singapore, via en rekke land i Sørøst-Asia.
 • I følge kinesisk planverk vil store deler av Europa og Sørøst-Asia innen de neste 10 år ha en eller flere togforbindelser med Kina, noe som vil gjøre deler av utenrikshandelen langt enklere, forutsigbar, sikrere og mer miljøvennlig.

Kort sagt, verden endres fra Asia. Her er det bare å følge med!

Kontakt: 

Knut R. Sørlie – leder av vår virksomhet i Kina
Svend Haakon Kristensen – regionleder Asia Innovasjon Norge med base i Oslo

logo-eng-blogg-innovation-norway

 

 

 

Takk til Yvonne Moholt Van Reeuwijk og Øyvind Stokke ved generalkonsulatet i Shanghai for gode bidrag til denne teksten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.