Big in Japan! Muligheter for norske musikere i musikkmarkedet

The Megaphonic Thrift (photo by Ida Elisabeth H. Kjørholt)

The Megaphonic Thrift (photo by Ida Elisabeth H. Kjørholt)

Det japanske musikkmarkedet er det nest største i verden etter USA, og det preges av mange subkulturer og et kvalitetsbevisst publikum med interesse for et bredt spekter av sjangere.

Markedet for ikke-japansk musikk er ikke veldig stort, og norske musikere som ønsker å opptre i Japan møter svært høy konkurranse, samt utfordrende kultur- og språkbarrierer. Gjør man imidlertid hjemmeleksa si godt nok, kan det åpne seg unike muligheter til å tilfredsstille nisjer i markedet.

Markedsposisjonering

Tom Ohsawa har lagt over 15 år som musikkpromotør bak seg, og har arbeidet med flere norske jazzmusikere, blant annet Farmers Market, Tord Gustaven Quartet og Arild Andersen Trio.

– Enkelte musikksjangere som er populære i Norge, er enten ikke etablerte i Japan, eller så kalles de noe annet her. I slike tilfeller er det de norske artistene som blir nødt til å studere det japanske markedet, og så endre tenkemåten sin for å kunne nå ut til et japansk publikum.

Forutsetninger for å kunne slå gjennom i Japan i følge Tom

  1. Som artist, start med å spørre deg selv hva slags musikk du faktisk kan tilby. De fleste musikere har en klar personlig forståelse av sitt eget musikkuttrykk, men flere mangler evnen til å se det fra et forretningsmessig ståsted. Artister som vil slå gjennom i Japan må avgjøre hva slags produkt det er de faktisk selger.
  1. Studer og forstå det japanske markedet. Det er den eneste måten man kan forstå nøyaktig hva som etterspørres, og dermed hvor det er rom for at ens egen musikk kan posisjoneres inn.

Kapring av spillejobber

Tom Ohsawa (Credit: Tom Ohsawa)

Tom Ohsawa (Credit: Tom Ohsawa)

Når de to kriteriene overfor er oppfylt, anbefaler Ohsawa at man skaffer seg lokal hjelp hvis man vil spille konserter i Japan. Flere faktorer gjør det vanskelig for norske artister å reise ned for å finne ut av ting på egenhånd. Ikke bare språklig problem, men også flere kulturutfordringer står i kø. Som et eksempel på dette, nevner Ohsawa blant annet at veldig få konserthus og scener opererer med kontrakter mellom seg selv og artistene.

-Hvis du ikke stoler på dem du skal gjøre business med, kan du like gjerne la være. Sånn tenker vi i Japan.

Bergensbandet The Megaphonic Thrift (øverstebildet) turnerer i Japan i oktober 2016, og skal spille syv konserter på ulike scener rundt omkring i landet. De får god hjelp av det japanske plateselskapet sitt, Moorworks, for å muliggjøre turneen.

Støtteordninger og kontakt

Alle norske musikere som spiller på offentlige konserter eller festivaler i utlandet, kan søke om reisestøtte fra stikk.no. Det er en støtteordning for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid som finansieres av UD og KUD, og administreres av Music Norway. I tillegg finnes diverse andre støtteordninger, som for eksempel Kulturrådet og Norsk Jazzforum.

For andre spørsmål vedrørende muligheter i musikk-Japan, ta kontakt:

Rolf Almklov
Direktør, Innovasjon Norge i Japan
Rolf.Petter.Almklov@innovasjonnorge.no

Tom Knappskog
Ambassaderåd, Den norske ambassaden i Tokyo
Tom.Knappskog@mfa.no

Skrevet av Ida Elisabeth H. Kjørholt

 logo-eng-blogg-innovation-norway

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *