Interessante forretningsmuligheter innenfor smarte havner i Sør-Afrika

Norges ekspertise kan bidra til å løse utfordringene innenfor havområdet i Sør-Afrika. Sørafrikanske havner skal gå gjennom omfattende oppgraderinger, noe som vil innebære interessante muligheter for å implementere smart teknologi.

Sør-Afrika ligger ideelt til som en global havn, og landet opplever for tiden økende havneaktivitet. Effektiviteten i havnene er imidlertid en stor utfordring, og derfor er smarte havneløsninger ettertraktet.

Muligheter for norske selskaper omfatter:
• luft- og undervannsdroner til overvåking, driftseffektivitet og miljø- og sikkerhetsformål
• alternative energikilder som kan forsyne havnene med kraft
• levering og bruk av LNG
• utvikling av bredbånd, bruk av roboter, automatisering og smarte sensorer
• teknologi for avfallshåndtering.

Det er et sterkt engasjement i Sør-Afrika for å få den blå økonomien til å vokse. For å sikre denne veksten har regjeringen lansert et initiativ kalt Operation Phakisa, med fokus på modernisering av Sør-Afrikas åtte handelshavner. Målet er å gjøre driften i havnesystemene mer effektiv. Smarte havneløsninger vil i stor grad bidra til å nå dette målet.

Det er for tiden et mulighetsvindu for å tilby løsninger til relevante myndigheter og interessenter. Vi har rekruttert 8 bedrifter som er med på vårt Global Growth – program for global vekst i smarte havner. I den forbindelse har det blitt arrangert et markedsbesøk for norske selskaper i andre kvartal og de skal delta på konferansen African Ports, som går av stabelen i Durban i oktober 2019.

Hvis du vil vite mer om disse mulighetene, kan du kontakte:

Andre Francois Kruger
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge, Sør-Afrika
T: +27 87 701 8898
andre.francois.kruger@innovationnorway.no

Heidi M. Dahl
Avdelingsleder
Innovasjon Norge, Sør-Afrika
T: +27 87 150 0128
heidi.m.dahl@innovationnorway.no

Foto: Chuttersnap, Unsplash.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.