Global Growth Culture Tourism

Kontoret i Hamburg inviterer relevante norske bedrifter til å delta på Global Growth Culture Tourism Edvard Munch.

Global Growth sikter på å ta deltakende bedrifter videre i deres utvikling av internasjonalt attraktive produkter innen kulturturisme. Markedsbesøk i Tyskland og Nederland, samt workshops i Norge legger til rette for utveksling med aktører i andre markeder og mellom deltakerne, samt være med på å utvikle nye og eksisterende bedriftsmodeller rundt merkevaren “Edvard Munch”.

Les mer om Global Growth Culture Tourism.

For mer informasjon, ta kontakt med vår ekspert:
Tina Fraune
Markedsspesialist reiseliv
Innovasjon Norge, Tyskland
tina.fraune@innovationnorway.no

Photo: VisitOSLO/Tord Baklund

Leave a Reply

Your email address will not be published.