Næringslivets samfunnsansvar i Spania

Næringslivets samfunnsansvar handler om bedrifters ansvar til å bidra positivt til samfunnet. Det omfatter bærekraftige løsninger, etikk og å gi tilbake til samfunnet. I denne artikkelen veileder vi deg gjennom retningslinjene og normene for næringslivets samfunnsansvar i Spania.

De offisielle spanske retningslinjene
Mange aspekter ved næringslivets samfunnsansvar i Spania er frivillige, men arbeidslivsrelasjoner, miljøaspekter og foretaksstyring er strengt regulert. For børsnoterte selskaper finnes det en kodeks for god selskapsstyring. I tillegg pålegger EU-lovgivning store selskaper å gjennomføre ikke-finansiell rapportering om sosiale og miljømessige forhold og foretaksstyring.

Private og offentlige initiativer
Det er mange private og offentlige initiativer for å fremme næringslivets samfunnsansvar i Spania. Flere private priser er opprettet for å oppmuntre selskaper til å sette søkelys på emner som miljø og balanse mellom arbeid og fritid. Når det gjelder sertifisering, er Forética SGE21 det eneste spanske systemet, men internasjonale referanser som GRI, Integrated Reporting, B Corporation og Global Compact er populære. Det er en økende etterspørsel etter samfunnsansvarsrapportering i forbindelse med anskaffelser, noe som inciterer bedrifter av alle størrelser til å etterleve grunnleggende krav til en samfunnsansvarlig praksis.

Våre forventninger
Innovasjon Norges overordnede forventning er at bedrifter tar ansvar for hvordan deres aktiviteter påvirker mennesker, samfunnet og miljøet. Gjennom innovasjon og ansvarlig praksis kan bedrifter bidra til å løse nåværende sosiale og miljømessige utfordringer.

Hvis du vil ha mer informasjon om næringslivets samfunnsansvar i Spania, kan du ta kontakt med én av rådgiverne våre:

Rodrigo Ballesteros-Cruz
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge, Madrid
Rodrigo.Ballesteros-Cruz@innovationnorway.no

Foto: Francesco Gallarotti, Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published.