Smarte og grønne løsninger til verdens byer – C40 Mayors Summit Week

Byer spiller en kritisk rolle i å drive overgangen til et lavutslippssamfunn og fokuserer i økende grad på offentlige grønne innkjøpsstrategier, og implementering av bærekraftige løsninger i bybildet. C40 Mayors Summit Week som arrangeres 9.-12. oktober i København vil gi norske bedrifter muligheten til å møte mer enn 400 delegater fra over 90 byer rundt om i verden, som alle er på utkikk etter smarte og grønne løsninger.

C40-nettverket

C40-nettverket kobler 94 byer rundt om i verden, som alle har forpliktet seg til å imøtekomme de ambisiøse målene som ble satt i Paris-avtalen i 2015. C40-nettverket representerer 700+ millioner borgere og 25 % av verdensøkonomien.

Innad i nettverket er det er et sterkt fokus på offentlig-private partnerskap, som en kritisk komponent for å realisere byers klimamål og på samme tid skape muligheter for økonomisk vekst og sosial inkludering.

C40 Mayors Summit Week

C40 Mayors Summit Week i København vil bygge en koalisjon av førende byer, bedrifter og borgere som arbeider målrettet med by-tilpassede klimaløsninger. Arrangementet vil fokusere på hvordan byer kan innfri sine klimaforpliktelser og akselerere løsninger som behøves for en bærekraftig og inkluderende fremtid. 

Arrangementet vil samle omkring 1500 deltakere, hvorav 400 kommer til å være representanter fra mer enn 90 byer rundt om i verden.

Markedsmuligheter for norske bedrifter

Smarte og grønne løsninger til verdens byer har potensial til å bli en stor norsk eksportvare. C40 Mayors Summit Week presenterer en unik arena for norske bedrifter til å møte en internasjonal kundegruppe som er på utkikk etter klimaløsninger til sine byer.

Det offisielle sideprogrammet Live Like Tomorrow vil bestå av 50+ profesjonelle debatter, workshops, nettverksarrangement og mye mer innen en rekke områder.

Innovasjon Norge i samarbeid med C40, Climate-KIC og Gate21 organiserer i den forbindelse en masterclass og markedsdialog rundt utslippsfrie byggeplasser 9. oktober. Dette arrangementet skal tilrettelegge for presentasjoner av byers innkjøpsplaner fremover, diskusjon rundt konkrete forhåndsutsendte anbudsdokumenter, 1:1 møter og mer.

For mer informasjon, vennligst kontakt vår rådgiver:
Mariann Markseth Omholt
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge Danmark
Mariann.markseth.omholt@innovasjonnorge.no

Foto: Jurriaan Snikkers

Leave a Reply

Your email address will not be published.