Stockholm søker løsninger for fremtidens energilagring

Stockholm ønsker å være en pådriver i arbeidet med bærekraftig byutvikling og har satt ambisjonen om å bli fossilfri innen 2050.

Den svenske hovedstaden opplever en kraftig befolkningsvekst og står overfor merkbare klimaendringer som følge av global oppvarming.  Et av satsingsområdene er byutviklingsprosjektet på Norra Djurgårdsstaden. Prosjektet omfatter et tidligere havne- og industriområde som nå utvikles til en moderne bydel med en fremtredende bærekraftsprofil. Prosjektet forutsetter 12 000 nye boenheter og 35 000 arbeidsplasser i bydelen.

Bærekraft i fokus
I 2009 besluttet Stockholms stad (Stockholm kommune) at Norra Djurgårdsstaden, internasjonalt omtalt som Stockholm Royal Seaport, skal være en testarena for implementering av bærekraftige løsninger innen energieffektivitet, transportløsninger, avfallshåndtering, energiforsyning og grønne teknologier.

Siste fase av prosjektet som omfatter mellom 4000 og 6000 husstander har som ambisjon å være selvforsynt med elektrisitet. Analyser viser at det finnes potensiale for at området kan dekke det årlige strømforbruket med solenergi. En utfordring er å finne løsninger for sesonglagring der solenergi produsert lokalt også kan lagres lokalt for bruk i vinterhalvåret.

The Stockholm Challenge
Nordic Solutions for C40 inviterer aktører og tilbydere av teknologi for energilagring til å delta på en workshop der temaet er sesonglagring av energi. Samlingen finner sted i Stockholm 3. til 4. oktober 2019. Under workshopen skal deltakerne se på løsninger hvor en kan kombinere sesonglagring av solenergi med muligheter for korttidslagring for å redusere effekttoppene.

Nordic Solutions for C40
C40-nettverket er et globalt nettverk som omfatter over 90 av verdens storbyer som har forpliktet seg til å aktivt arbeide mot klimautfordringene for å nå målene i Paris-avtalen. Til sammen omfatter nettverket over 650 millioner mennesker og står for en fjerdedel av verdensøkonomien. Syv nordiske partnere, deriblant Innovasjon Norge, har inngått et samarbeid for å styrke bærekraftsarbeidet gjennom samarbeidsplattformen Nordic Solutions for C40.

For mer informasjon om prosjektet, workshopen eller andre spørsmål, ta kontakt med:
Thea Schøyen
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge, Stockholm
thea.schoyen@innovationnorway.no

Foto: Jon Flobrant, Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published.