Teknologifestival for startups i Singapore

Driver din oppstartsbedrift med Fintech, HealthTech eller bærekraftige urbane løsninger for Smart Cities? Singapore er et lite geografisk område med en aldrende befolkning og begrensede naturlige ressurser. Dette har ført til at landet må søke løsninger internasjonalt og fungerer i dag som et knutepunkt for regionen. Det gjør Singapore til et godt sted der din… Read More

Vindkraftbransjen og -markedet i Sør-Korea

Sør-Korea jobber mot de nasjonale «3020 Fornybar Energi»-planene. Målet er å øke andelen av kraftproduksjon basert på fornybar energi til 20 prosent av landets samlede kraftproduksjon innen 2030, noe som vil gi mindre avhengighet av kull- og kjernekraft.  I 2018 ble det produsert totalt 569 970 GWh elektrisk strøm, inkludert 35 547 GWh (6,24 prosent av totalen) med… Read More

Smarte og grønne løsninger til verdens byer – C40 Mayors Summit Week

Byer spiller en kritisk rolle i å drive overgangen til et lavutslippssamfunn og fokuserer i økende grad på offentlige grønne innkjøpsstrategier, og implementering av bærekraftige løsninger i bybildet. C40 Mayors Summit Week som arrangeres 9.-12. oktober i København vil gi norske bedrifter muligheten til å møte mer enn 400 delegater fra over 90 byer rundt… Read More

Norsk-japansk partnerskap i jakten på havmineraler

Vil havmineraler kunne bli det neste industri-eventyret for Norge? Hvordan kan Norge best utvikle en ny næring som spiller på gode erfaringer fra offshore aktiviteten og som utnytter godt internasjonalt samarbeid med land som Japan – som kjører fullskala pilotering for kommersiell utvinning av mineraler på havbunnen allerede?  Japan forbereder en ny havmineral–næring  Japan er… Read More

Cybersecurity business opportunities in India

India is one of the most vulnerable nations in the world when it comes to cyber attacks. This unfortunate situation makes the cyber security market a growing market with opportunities for security product and service companies. Over the last few years with the advancement of technology, the growth of cyber-attacks has escalated multiple folds. Be… Read More

Opportunities in Korean offshore wind

Global Wind Day is a worldwide event that occurs annually in June. It is organized by EWEA (European Wind Energy Association) and GWEC (Global Wind Energy Council) as a special day when wind energy is celebrated and information is exchanged among players. In association with EWEA and GWEC, Korea Wind Energy Industry Association (KWEIA), Electric… Read More

Opportunities in IoT in Smart Cities in India

The Indian Internet of Things (IoT) market presents a massive opportunity of USD 15 billion by 2020, growing at a CAGR of >25%. We welcome Norwegian companies to come and be a part of the next big thing in India.  The Indian Government’s Digital India programme that aims at transforming India into a digitally empowered… Read More

Opportunities in Korean Maritime Industry

In 2017, the bankruptcy of South Korean Hanjin Shipping Co. reduced the revenue of the Korean shipping industry by more than KRW 10 trillion. Container cargo volumes by Korean shipping companies were also reduced to less than a half. In April 2018, the Korean government held the 15th industrial competitiveness reinforcement Meeting, chaired by Strategy… Read More

Opportunities in Elderly Care in India

India has the second largest geriatric population in the world. According to UN population fund report, the number of people aged over 60 years will reach 300 million by 2050. The middle class is expanding and is better able to pay for preventative and primary care. Chronic disease prevalence is increasing rapidly amidst sedentary lifestyles,… Read More

Artificial Intelligence in India

According to a recent research report by Accenture, Artificial Intelligence has the potential to boost India’s annual growth rate by 1.3% by 2035. India provides a perfect “playground” for enterprises and institutions globally to develop scalable solutions which can be easily implemented in the rest of the developing and emerging economies. Simply put, “solve” for… Read More